Vargungarna

Vargungarna är 7-9 år gamla. Vargungarna fungerar i flockar med ca 20 vargungar. Möten hålls varje vecka och därtill åker vargungarna på utfärder, förläggningar och läger. Under veckomötena avlägger vargungarna spår (märken) och leker. Under en termin avläggs ofta flera spår.

Mötestid måndagar kl. 18.00-19.00